خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
عیادت هنرمندان از استاد شیرمحمد اسپندار
در ایرانشهر؛

عیادت هنرمندان از استاد شیرمحمد اسپندار

جمعی از هنرمندان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان از استاد شیرمحمد اسپندار دونلی نواز مشهور کشور که آوازه بین الملل دارد، در شهرستان ایرانشهر عیادت کردند.