خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
سواحل مکران، حلقه رونق تجارت و پیشرفت افغانستان و هند/ رگ های حیاتی اقتصاد منطقه با توسعه و آبادانی جهانی می شود
بندر اقیانوسی چابهار؛ شاهراهی در قلب آسیای میانه؛

سواحل مکران، حلقه رونق تجارت و پیشرفت افغانستان و هند/ رگ های حیاتی اقتصاد منطقه با توسعه و آبادانی جهانی می شود

ارتباط هند با افغانستان از طریق بندر چابهار محقق شده است؛ بندری که به‌لحاظ موقعیت در قلب شاهراه آبی منطقه آسیای میانه واقع شده که مسیرهای آبی آن‌را می‌توان به‌مثابه رگ‌های حیاتی قلب اقتصادی در این منطقه به‌شمار آورد.
 امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت مرزی به وجود آمده است
سرپرست وزارت صمت تاکید کرد:

امروز بهترین فرصت برای توسعه تجارت مرزی به وجود آمده است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بندر چابهار که دارای مزایای یک بندر اقیانوسی است و با آبخوری بالا و دسترسی به کریدور شرق باید بیش از این به همه فعالان اقتصادی کشور و بخش خصوصی معرفی شود و در این موضوع اتاق بازرگانی باید فعالانه تر از گذشته عمل کند.