خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
شرکت پرسی ایران گاز به تقویت ناوگان خود در سیستان و بلوچستان ملزم شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار؛

شرکت پرسی ایران گاز به تقویت ناوگان خود در سیستان و بلوچستان ملزم شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای پیشگیری از کمبود گاز مایع در روزهای سرد سال شرکت پرسی ایران گاز به تقویت ناوگان حمل گاز خود در این استان ملزم شد.