خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
جوان ۲۲ ساله در چاه نیمه چهار منطقه سیستان غرق شد
به دلیل آشنا نبودن به فن شنا

جوان ۲۲ ساله در چاه نیمه چهار منطقه سیستان غرق شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: جوان ۲۲ساله شب گذشته به دلیل آشنا نبودن به فن شنا در چاه نیمه چهار منطقه سیستان غرق شد.