خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
ارزیابی مدارس سیستان و بلوچستان از حیث رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی (ویدئو)

ارزیابی مدارس سیستان و بلوچستان از حیث رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی (ویدئو)

با شروع سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری، گروه‌های نظارتی هم شرایط مدارس را بررسی می‌کنند تا اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی به بهترین شکل اجرا شود.