خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 10267
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۲:۳۹
ششمین دوره روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ٧ صبح برگزار می‌شود

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر زهک و بخش جزینک

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر زهک و بخش جزینک
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر زهک و بخش جزینک جهت آگاهی اهالی این حوزه انتخابیه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اس.بی پرس، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ١٩ آیین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر زهک می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ٧ صبح برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر زهک و بخش جزینک به شرح زیر است.


١-آقای جعفر آتش پنجه مشهور به شهری فرزند عباسعلی کد نامزد ١٥

٢- آقای غلامرضا آذرسا مفرد فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۶

٣-آقای عبدالعظیم پرخیده فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۸

٤-آقای بهمن تاجری شاد فرزند خداداد کد نامزد ۱۹

٥- آقای ستار چشمه نور گرگیج مشهور به عبدل فرزند خدابخش کد نامزد ۲۴

٦- آقای سید مهدی حسینی مشهور به سید عباس فرزند سید ابراهیم کد نامزد ۲۶

٧- آقای حمیدرضا دهمرد کمک فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۸

٨-آقای موسی راشکی قلعه نو فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹

٩-آقای حمید شهرکی فرزند عباس کد نامزد ۴۶

١٠-آقای عزیز شهرکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۷

١١- آقای محمدرضا شهرکی مشهور به مهدی _حاج رسول _حاج مهدی شهرکی_ حاج مهدی شهرکی فرزند غلامرسول کد نامزد ۴۸

١٢-آقای محمود شهرکی فرزند فقیر کد نامزد ۴۹

١٣-آقای جمشید شیخی فرزند مرادعلی کد نامزد ۵۱

١٤-آقای علی اکبر شیخی مشهور به علی فرزند امیر کد نامزد ۵۲

١٥-آقای حسن صادقی فرزند علی کد نامزد ۵۶

١٦-آقای محسن صادقیان مشهور به حداد فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۷

١٧- آقای حمید رضا گرگیج فرزند کریم کد نامزد ۵۸

١٨خانم طیبه محمدی مشعوف فرزند نقی کد نامزد ۶۱

١٩-آقای حسین محمدی ملاشاهی مشهور به سرهنگ ملاشاهی فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۲

٢٠- آقای حسین نورزهی مشهور به حاج حسین فرزند موسی کد نامزد ۶۷

٢١-آقای محمد رضا یغمائی مشهور به شهرکی فرزند حیدر کد نامزد ۶۸


اسامی نامزدهای شواری بخش جزینک

١-آقای علی راشدی فرزند عباس کد نامزد ۱۵

٢- آقای بابک شهرکی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶

٣-خانم شهلا شهرکی فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۸

٤-آقای عباس شهرکی فرزند موسی کد نامزد ۱۹

٥- آقای هادی شهرکی فرزند ملک کد نامزد ۲۴

٦- آقای مهران شهرکی کوهستانی فرزند بهرام کد نامزد ۲۵

٧- خانم هاجر محمدی فرزند ملک کد نامزد ۲۶

٨- آقای مصعب منصوری فرزند محمد علی کد نامزد ۲۷

٩- آقای حمید رضا میر فرزند علی مشهور به حاجی کد نامزد ۲۸


١٠- آقای منصور میر فرزند شیرعلی کد نامزد ۲۹


کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند برای ثبت نام ودریافت برگ رای با در دست داشتن اصل کارت ملی ویا شماره ملی واصل شناسنامه خود به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

منبع : sbpress.ir

نظرات شما

capcha