خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 5819
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ - ۱۲:۰۵
در بسته اخبار کوتاه امروز بخوانید

خلاصه ایی از رویدادهای خبری سیستان و بلوچستان

خلاصه ایی از رویدادهای خبری سیستان و بلوچستان
در بسته اخبار کوتاه امروز، خلاصه‌ای از رویداد‌های خبری سیستان و بلوچستان و جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان را بخوانید.

 

به گزارشاس.بی پرس،روابط عمومی امور برق شهرستان ایرانشهر اعلام کرد: طبق سنوات گذشته، در شش ماه دوم سال، از ابتدای مهرماه، قبوض برق به نرخ عادی محاسبه می شود، بنابراین از شهروندان شهرستان ایرانشهر خواسته شده در مصرف برق، مدیریت کافی را داشته باشند تا با مبالغ سنگین در قبوض برق مواجه نشوند.

 

 

...........................................................

 

دو مدرسه چهار کلاسه در دو روستای بخش پلان شهرستان چابهار به همت دو خیر نیک اندیش، احمدعلی و مهرانگیز ذاکریی خنجی ساخته می شود.

 

 

.............................

 

وطن خواه بخشدار پارود در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از تمامی نمایندگی های گاز مایع روستایی خواست، با قیمت متعارف و مصوب نسبت به عرضه کپسول ۱۱ کیلویی به روستائیان اقدام کنند.
در غیر اینصورت امتیاز آنان سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد.

 

 

.................................................

 

اسفالت معابر خاکی شهرهیدوچ شهرستان سیب وسوران اغازدشد

 

در این مرحله 32هزار مترمربع اسفالت انجام می شود وبرای اجرای این پروژه 2میلیارد ریال از اعتبارات استانی هزینه خواهد شد 

 

با اسفالت این معابر جمعیتی بالغ بر 7 هزار نفر از معابر مناسب جهت تردد برخوردار خواهند شد

 

 

.....................

 

برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۱۲مهر


 شبکه ‌آموزش:

 

ساعت ۷:۴
۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

 

کارگاه خوشنویسی - مشترک همه پایه ها- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

 

آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه اول /فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

 

طراحی چهره/ رشته چهره سازی -جلسه ۲ -پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

 

عملیات تکمیلی - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

 

دانش فنی ماشین ابزار - رشته ماشین ابزار- پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

 ۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

 

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

 

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰

 

علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰

 

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰

 

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

 

علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

 

زبان انگلیسی- مقدماتی ۳ پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

 

زبان انگلیسی-تمرین های درس ۱ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

 

زبان انگلیسی- لغات درس یک پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه:

 

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت


متوسطه دوم:

 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
فیزیک ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

 

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
هویت اجتماعی/درس دوم - پایه۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

 

 

شبکه ۴ سیما:

 

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.

 

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

 

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

 

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

 

 

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

 

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

 

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف.

 

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول 

 

 

انتهای پیام/

منبع : iribnews.ir

نظرات شما

capcha