خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 6831
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۱۱:۰۱
در پی کمبود شدید ذخایر خونی انجام شد

ویدئو: اهدای خون طایفه ای در زاهدان

ویدئو: اهدای خون طایفه ای در زاهدان
جمعی از اعضای طایفه براهویی بامراجعه به پایگاههای انتقال خون سیستان و بلوچستان به کمک نیازمندان هم استانی شتافتند.

به گزارش اس.بی پرس، دکترخسروی مدیرکل انتقال خون استان گفت درپی شیوع کرونا وکاهش اهداء خون اقدام به راه اندازی پویش اهداء خون کردیم که طایفه براهویی استقبال کرد.

 

وی ادامه داد استان سیستان وبلوچستان حادثه خیزو میزان مصرف فرآورده های خونی درآن بالاتر از سایر نقاط کشوراست ازاین‌رو کمک وهمراهی طوایف وافراد بانفوذ درپویش اهداء وتامین نیازخونی استان کارساز است.

 

مدیرکل انتقال خون استان گفت روزانه 400واحدفرآورده خونی دراستان مصرف می شودولازم است تاحداقل 350 هم استانی روزانه به پایگاههای انتقال خون مراجعه وخون خود رابرای اهداء زندگی به نیازمندان اهداء کنند.

 


download

منبع : iribnews.ir

نظرات شما

capcha